Studium

V kurzech Brněnské akademie třetího věku přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Kurz Spirituální dimenze člověka
Program 2016/2017

IlustraceBrněnská akademie třetího věku, Biskupství brněnské a další instituce
pořádají v akademickém roce 2016/2017 kurz

SPIRITUÁLNÍ DIMENZE ČLOVĚKA

Přednášky kurzu se konají ve velkém Bakalově sále, Brno, Žerotínovo nám. 6, obvykle ve čtrnáctidenních intervalech vždy v pátek a začínají v 15 hod. 

23. 9. 2016 Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
HISTORICKÁ FAKTA A NOVÝ ZÁKON
4. 11. 2016 Kanovník Mgr. Roman Kubín 
JAK ZLEPŠIT VZATHY MEZI GENERACEMI?
18. 11. 2016 ThLic. Stanislav Pacner, Th.D.
PROROCI STARÉHO ZÁKONA
2. 12. 2016 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup Brněnský
OHLÉDNUTÍ ZA SVATÝM ROKEM MILOSRDENSTVÍ
27. 1. 2017 Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
POSLEDNÍ ČESKÝ KRÁL KAREL I.
10. 2. 2017 Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
PROČ SE RADOVAT
24. 2. 2017 PhDr. František Schildberger
BÁSNÍK ZDENĚK ROTREKL A BRNO
10. 3. 2017 Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
KRITÉRIA PRAVDY A POSTMODERNISMUS
24. 3. 2017 Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze
NEDĚLE - DEN VDĚČNOSTI A RADOSTI
7. 4. 2017 Mgr. Stanislav Drobný, Th.D.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKA
21. 4. 2017 Mgr. Ing. Jiří Rous
POMOC LIDEM PO TRAUMATICKÉM ZÁŽITKU
5. 5. 2017 Kanovník Mons. ThLic. Václav Slouk
SPIRITUALITA RODINY

V rámci kurzu se uskuteční exkurze do Blanska, Adamova a Křtin.
Změna programu vyhrazena

© A3V Brno 2014 - 2017 | Admin