Studium

V kurzech Brněnské akademie třetího věku přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Základní informace

Bakalův sálTřetí věk je životním obdobím, které následuje po době dětství a období pracovní aktivity. Již po několik let rozvíjí svou činnost Brněnská akademie třetího věku, která příležitost ke vzdělání nabízí všem seniorům. Probíhají dva kurzy Zdraví je dar a Spirituální dimenze člověka. Posluchači obdrží sylaby přednášek.

Kurzy se konají pod záštitou vedoucí odboru zdraví Magistrátu města Brna MUDr. Zory Proskové a na jejich pořádání se podílejí Brněnská akademie třetího věku, Biskupství brněnské, Hippokrates, Centrum pro rodinu a sociální péči a další instituce. Přednášky se konají ve velkém Bakalově sále v Brně, Žerotínovo nám. 6, vždy ve 13:15, a to zpravidla ve dvoutýdenních intervalech. V kurzu Zdraví je dar mají všichni posluchači příležitost setkat se s předními představiteli brněnského zdravotnictví.

Zdraví patří k hodnotám, kterých si lidé nejvíce váží, někdy si však zdraví bezděky poškozujeme. Poznání o tom, co je pro zdraví nejlepší, se ovšem mění, své znalosti o zdravé životosprávě si proto potřebujeme po celý život doplňovat. Vzdělávání o zdravém životním stylu je zvláště důležité ve vyšším věku, kdy se stáváme křehkými a je potřeba o zdraví více pečovat.

Přihlášky se přijímají do zaplnění kapacity kurzu. Je možno se přihlásit elektronicky prostřednictvím www.a3vbrno.cz, případně osobně v recepci Centra pro rodinu a sociální péči, Brno, Biskupská 7.

Pro posluchače, kteří měli příležitost přihlásit se k účasti teprve dodatečně, byl přihlašovací poplatek snížen. Podrobnosti na www.bioetika.cz, záložka Aktuality. Poplatek je třeba uhradit do dvou týdnů po podání přihlášky.

© A3V Brno 2014 - 2017 | Admin