Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Aktuality

Nový akademický ročník Akademie třetího věku v Brně

Program přednášek pro akademický rok 2018 – 2019 je připraven. Těšit se můžete na pestrou škálu témat od prevence a léčby nemocí až po spirituální otázky života. V kurzech přednášejí pedagogové Masarykovy univerzity i jiných vysokých škol a odborníci z praxe.
 

Program kurzu Zdraví je dar najdete zde
a s kurzem Spirituální dimenze člověka se můžete seznámit tady.

Přednášky se konají ve velkém Bakalově sále v Brně, Žerotínovo nám. č. 6. A to v pátek odpoledne, zpravidla ve dvoutýdenních intervalech. Kurz Zdraví je dar začíná od 13:30 hod. a kurz Spirituální dimenze člověka od 15:00 hod.
Zájemci mohou také zdarma navštěvovat kondiční cvičení v malých skupinách Pohybem ke zdraví.Elektronická přihláška se aktivuje zde.

Osobně se lze přihlásit na recepci Centra pro rodinu a sociální péči v Brně, Biskupská 7, od pondělí do čtvrtku od 9 do 18 hod. a v pátek od 9 do 15 hod..

 

© A3V Brno 2014 - 2017 | Admin