Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Základní informace

Od září 2017 do dubna 2018 probíhají pod záštitou prvního náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka a vedoucí Odboru zdraví MUDr. Zory Proskové kurzy Akademie třetího věku v Brně Zdraví je dar a Spirituální dimenze člověka, zpravidla ve velkém Bakalově sále v Brně, Žerotínovo nám. č. 6. Pouze přednášky prof. M. Součka a RNDr. Jiřího Grygara se v pátek 13. 10. 2017 vzhledem k mimořádnému zájmu konají výjimečně v kině Scala na Moravském nám. č. 3.

Přednášky probíhají zpravidla ve dvoutýdenních intervalech v pátek odpoledne. V kurzu Zdraví je dar přednášejí prof. Miroslav Souček, prof. Irena Rektorová, prof. Aleš Hep, prof. Jiří Vítovec, prof. Vladimír Smékal, prof. Pavel Weber, prof. Eva Vlková, doc. Mojmír Blaha a jiní prominentní brněnští lékaři.
V kurzu Spirituální dimenze člověka přednášejí biskupové Mons. Vojtěch Cikrle, Mons. Pavel Konzbul, náměstek primátora města Brna Mgr. Petr Hladík, šéfredaktor Radia Proglas Mgr. Pavel Mikšů, Mgr. Marek Orko Vácha, RNDr. Jiří Grygar, ThLic. Kateřina Lachmanová, prof. Petr Osolsobě a další pracovníci Masarykovy univerzity.

Přihlásit se je možno elektronicky zde nebo osobně na recepci Centra pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7.

Podrobný program kurzů Zdraví je dar a Spirituální dimenze člověka.

© A3V Brno 2014 - 2017 | Admin