Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Program pro rok 2018/2019

Akademie třetího věku v Brně, z. s. a Biskupství brněnské

pořádají v akademickém roce 2018/2019 vzdělávací kurz

 

SPIRITUÁLNÍ DIMENZE ČLOVĚKA

Přednášky se konají ve velkém Bakalově sále, Brno, Žerotínovo nám. 6
a začínají ve 15:00 hod.

14. 9. 2018 Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.
přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Spiritualita a ekologie
5. 10. 2018 Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátora města Brna
Participace seniorů na přípravě na stáří
2. 11. 2018 Mgr. Roman Kubín
kanovník, biskupský delegát pro pastoraci, rektor kostela sv. Michala v Brně
Proč vzpomínat na zemřelé
16. 11. 2018 Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
profesor Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Rio Preisner a česká filosofie
30. 11. 2018 Mons. ICDr. Mgr. Karel Orlita, JU.D.
soudní vikář brněnské diecéze, prezident Akademie kanonického práva
Stabilita manželství zralého věku
1. 2. 2019 Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.
pomocný biskup brněnský
Jak mluvit o víře
15. 2. 2019 Mons. Dr. Jan Mráz
kancléř diecézní kurie, farář Římskokatolické farnosti u kostela sv. Tomáše
Papežská kolej Nepomucenum v Římě
1. 3. 2019 ThDr. Angelo Lemme, OSA
Opatství Řádu sv. Augustina Staré Brno, převor
Augustiniáni v Brně
15. 3. 2019 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
sídelní biskup brněnský
Spiritualita rodiny
29. 3. 2019 PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.
teoložka, psycholožka, šéfredaktorka Karmelitánského nakladatelství
Usmíření a odpuštění v našem životě
26. 4. 2019 Prof. Ladislav Tichý, Th.D.
vedoucí Katedry biblických věd Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Proč a jak číst Nový zákon
10. 5. 2019 Mgr. Pavel Hověz
farář Římskokatolické farnosti Brno-Lesná
Brněnská rodačka Marie Restituta
Květen 2019 Exkurze. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně


Elektronická přihláška do kursu se aktivuje zde.

Osobně se lze přihlásit v Centru pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno. Přihlášky se přijímají do zaplnění kapacity sálu. Posluchači obdrží sylaby přednášek. Změna programu vyhrazena.

 

Program kursu Zdraví je dar zde.

© A3V Brno 2014 - 2017 | Admin