Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Program pro rok 2018/2019

Akademie třetího věku v Brně, z. s.

pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka
a ve spolupráci s Biskupstvím brněnským pořádá v akademickém roce 2018/2019 vzdělávací kurz

ZDRAVÍ JE DAR

Od 16. 11. 2018 do odvolání se přednášky konají v ve velkém sále KD Rubín.

Přednášky začínají ve 13:30 hod.

16. 11. 2018 MUDr. Ivo Hofírek
primář Angiologického oddělení II. Interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Zdravé cévy – také ve stáří?
30. 11. 2018 Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Brno
Karcinom Prostaty - osudové onemocnění?
1. 2. 2019 Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.
profesor Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství Fakultní nemocnice Brno
Je možno předcházet diabetu mellitu?
15. 2. 2019 MUDr. Marie Svatošová

Přednáška Dr. Svatošové se výjimečně koná v Kině Scala (ve 13:30 hod.)

zakladatelka českého hospicového hnutí
Hospic a eutanazie
15. 3. 2019 Luboslav Fiala
Preventivně informační oddělení Městské policie Brno
Ochrana seniorů před násilím
29. 3. 2019 Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Pohybová aktivita - komu prospívá a komu škodí
26. 4. 2019 Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
zástupce přednosty I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Srdečním chorobám je možno předcházet
10. 5. 2019 Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
I. neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Parkinsonova choroba a parkinsonismus
24. 5. 2019 Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
přednosta I. dermatologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Bércový vřed - jak dosáhnout zhojení

Zájemci mohou také zdarma navštěvovat kondiční cvičení v malých skupinách Pohybem ke zdraví.

Dodatečně je možno se do kurzu přihlásit osobně při přednáškách, nebo na recepci Biskupstí brněnského, Petrov 5, Brno. Přihlášky se přijímají do zaplnění kapacity sálu. Posluchači obdrží sylaby přednášek.

Změna programu vyhrazena.

Elektronická přihláška do kursu se aktivuje zde.

© A3V Brno 2014 - 2019 | Admin