Studium

V kurzech Brněnské akademie třetího věku přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Kurz Zdraví je dar
Program 2016/2017

IlustraceBrněnská akademie třetího věku, Biskupství brněnské a další instituce
pořádají v akademickém roce 2016/2017 kurz

ZDRAVÍ JE DAR

Přednášky kurzu se konají ve velkém Bakalově sále, Brno, Žerotínovo nám. 6,
obvykle ve čtrnáctidenních intervalech vždy v pátek a začínají ve 13:15 hod.
 

23. 9. 2016 PharmDr. et ThDr. et Mgr. Aleš Franc, Ph.D., Th.D.
ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA A HOMEOPATIE
4. 11. 2016 MUDr. Jan Svojanovský, Ph.D.
JAK SI CHRÁNIT LEDVINY
18. 11. 2016 Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
NOVINKY V LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ
2. 12. 2016 Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
JAK DOBŘE ŽÍT S NEMOCNÝM SRDCEM
27. 1. 2017 Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
DUŠEVNĚ NEMOCNÝ V RODINĚ
10. 2. 2017 Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
NOVÉ POZNATKY O SYNDROMU DEMENCE
24. 2. 2017 Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
JAK PŘEDCHÁZET CÉVNÍM MOZKOVÝM PŘÍHODÁM
10. 3. 2017 Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.
CO NOVÉHO V LÉČBĚ DIABETES MELLITUS
24. 3. 2017 Doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, Ph.D.
PŘEDCHÁZÍME BOLESTEM V ZÁDECH
7. 4. 2017 MUDr. Helena Šiprová
PŘÍŠTÍTNÁ TĚLÍSKA A OSTEOPOROZA
21. 4. 2017  Luboslav Fiala
JAK SE CHRÁNIT PŘED NÁSILÍM?
5. 5. 2017 Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.
POHYB A ZDRAVÍ

Změna programu vyhrazena

© A3V Brno 2014 - 2017 | Admin