Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Kurz Spirituální dimenze člověka
Program 2017/2018

IlustraceAkademie třetího věku v Brně, Biskupství brněnské a další instituce
pořádají v akademickém roce 2017/2018 kurz

SPIRITUÁLNÍ DIMENZE ČLOVĚKA

Přednášky kurzu se konají ve velkém Bakalově sále, Brno, Žerotínovo nám. 6, obvykle ve čtrnáctidenních intervalech vždy v pátek a začínají v 15 hod. 

29. 9. 2017 Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.
přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
JOHANN GREGOR MENDEL MÁLO ZNÁMÝ
13. 10. 2017 RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Akademie věd České republiky, Praha
POHLEDY DO NEBE
27. 10. 2017 PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.
pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, šéfredaktorka Karmelitánského nakl.
PROROCKÉ UČENÍ TEREZIE Z LISIEUX
10. 11. 2017 Mons. Mgr. Jiří Mikulášek
generální vikář brněnské diecéze, děkan brněnské kapituly
JAK ROZUMĚT MŠI SVATÉ
25. 11. 2017 Mgr. Pavel Mikšů
šéfredaktor Radia Proglas
PROBLÉM IMIGRANTŮ A EVROPSKÁ KONFERENCE KŘESŤANSKÝCH RÁDIÍ
8. 12. 2017 Mons. ThLic. Václav Slouk
prelát brněnské kapituly, děkan brněnský, farář u sv. Jakuba v Brně
HISTORIE SVÁTKU NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE
9. 2. 2018 Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.
titulární biskup litomyšlský a pomocný biskup brněnský
CESTA, PRAVDA A ŽIVOT
23. 2. 2018 Mgr. Roman Kubín
kanovník brněnské kapituly, biskupský delegát pro pastoraci, vzdělávání a církevní školství
SENIOR JAKO OBJEKT I SUBJEKT PASTORACE
9. 3. 2018 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
sídelní biskup brněnský
ROZUM A VÍRA
23. 3. 2018 Prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
STARÝ PROFESOR DOMINIK PECKA
6. 4. 2018 Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
vedoucí semináře estetiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
ALEGORICKÉ DÍLO BOŽSKÁ KOMEDIE
20. 4. 2018 Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D.
kanovník brněnské kapituly, soudní vikář Diecézního církevního soudu v Brně
AKADEMIE KANONICKÉHO PRÁVA A JEJÍ ÚKOLY

V rámci kurzu se uskuteční exkurze do Blanska, Adamova a Křtin.
Změna programu vyhrazena

 

© A3V Brno 2014 - 2017 | Admin