Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Jiří Grygar v Brně

Jiří GrygarV rámci kurzu Spirituální dimenze člověka se 13. října 2017 od 15 hod. koná přednáška Pohledy do nebe, kterou pronese pracovník Akademie věd ČR RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Se známým popularizátorem astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, který prožil část svého života v Brně a absolvoval také Masarykovu univerzitu, by se rádi setkali nejen posluchači Akademie třetího věku, ale i další zájemci. Pro konání přednášky proto pořadatelé zajistili prostory kina Scala (kapacita 470 míst). Doporučuje se přijít na přednášku s určitým časovým předstihem.

© A3V Brno 2014 - 2019 | Admin