Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Program pro rok 2018/2019

Vydáno: 14.2.2018 | Autor: Administrátor

Akademie třetího věku v Brně, z. s.
pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka
a ve spolupráci s Biskupstvím brněnským pořádá v akademickém roce 2018/2019 vzdělávací kurz

ZDRAVÍ JE DAR

Přednášky se konají ve velkém Bakalově sále, Brno, Žerotínovo nám. 6
a začínají ve 13:30 hod.

14. 9. 2018 Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.
přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Aktuální otázky lékařské etiky
5. 10. 2018 Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
přednosta II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Léky na vysoký krevní tlak – v čem se liší
2. 11. 2018 MUDr. Helena Šiprová, Ph.D.
lékařka Endokrinologické ambulance II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Hormony a stárnutí
16. 11. 2018 MUDr. Ivo Hofírek
primář Angiologického oddělení II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Zdravé cévy – také ve stáří?
30. 11. 2018 Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Brno
Karcinom prostaty – osudové onemocnění?
1. 2. 2019 Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.
profesor Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství Fakultní nemocnice Brno
Je možno předcházet diabetu mellitu?
15. 2. 2019 MUDr. Marie Svatošová
zakladatelka českého hospicového hnutí
Hospic a eutanázie
1. 3. 2019 Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
přednosta I. dermatologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Bércový vřed – jak dosáhnout zhojení
15. 3. 2019 Krajské ředitelství Policie ČR
příslušník Preventivně informačního oddělení Městská policie Brno
Jak se chránit před násilím a krádežemi
29. 3. 2019 Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Pohybová aktivita – komu prospívá a komu škodí
26. 4. 2019 Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
Zástupce přednosty I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Srdečním chorobám je možno předcházet
10. 5. 2019 Prof. MUDr. Irena Rektorová, PhD.
Neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Parkinsonova choroba a parkinsonismus
Květen 2019 Exkurze. Starobrněnský klášter – místo působení J. G. Mendela

Zájemci mohou také zdarma navštěvovat kondiční cvičení v malých skupinách Pohybem ke zdraví.

 

Elektronická přihláška do kursu se aktivuje zde.

Osobně se lze přihlásit v Centru pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno. Přihlášky se přijímají do zaplnění kapacity sálu. Posluchači obdrží sylaby přednášek. Změna programu vyhrazena.

 

Program kursu Spirituální dimenze člověka zde.

Zpět do rubriky

© A3V Brno 2014 - 2017 | Admin