Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Program pro rok 2018/2019

Vydáno: 13.2.2018 | Autor: Administrátor

Akademie třetího věku v Brně, z. s. a Biskupství brněnské

pořádají v akademickém roce 2018/2019 vzdělávací kurz

SPIRITUÁLNÍ DIMENZE ČLOVĚKA

Od 16. 11. 2018 do odvolání se přednášky konají ve velkém sále KD Rubín.

Přednášky začínají ve 15:00 hod.

16. 11. 2018 Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Rio Preisner a česká filosofie
30. 11. 2018 Mons. ICDr. Mgr. Karel Orlita, JU.D.
soudní vikář brněnské diecéze, prezident Akademie kanonického práva
Exorcismus a církevní právo
1. 2. 2019 Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.
pomocný biskup brněnský
Jak mluvit o víře
15. 2. 2019 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle Přednáška Mons. Cikrleho se výjimečně koná v Kině Scala (v 15:00 hod.)
sídelní biskup brněnský
Spiritualita rodiny
15. 3. 2019 Mons. Dr. Jan Mráz
kancléř diecézní kurie, farář Římskokatolické farnosti u kostela sv. Tomáše
Papežská kolej Nepomucenum v Římě
29. 3. 2019 PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.
teoložka, psycholožka, šéfredaktora Karmelitánského nakladatelství
Usmíření a odpuštění v našem životě
26. 4. 2019 Prof. Ladislav Tichý, Th.D.
Katedra biblických věd Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Proč a jak číst Nový zákon
10. 5. 2019 Mgr. Pavel Hověz
farář Římskokatolické farnosti Brno-Lesná
Brněnská rodačka Marie Restituta
24. 5. 2019 ThDr. Angelo Lemme, OSA
převor Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina
Augustiniáni v Brně

Dodatečně je možno se do kurzu přihlásit osobně v Centru pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno. Přihlášky se přijímají do zaplnění kapacity sálu. Posluchači obdrží sylaby přednášek.

Změna programu vyhrazena.

Elektronická přihláška do kursu se aktivuje zde.

Zpět do rubriky

© A3V Brno 2014 - 2019 | Admin