Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí pedagogičtí pracovníci Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Program pro rok 2018/2019

Vydáno: 13.2.2018 | Autor: Administrátor

Akademie třetího věku v Brně, z. s. a Biskupství brněnské

pořádají v akademickém roce 2018/2019 vzdělávací kurz

SPIRITUÁLNÍ DIMENZE ČLOVĚKA

Od 16. 11. 2018 do odvolání se přednášky konají ve velkém sále KD Rubín.

Přednášky začínají ve 15:00 hod.

16. 11. 2018 Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Rio Preisner a česká filosofie
30. 11. 2018 Mons. ICDr. Mgr. Karel Orlita, JU.D.
soudní vikář brněnské diecéze, prezident Akademie kanonického práva
Exorcismus a církevní právo
1. 2. 2019 Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.
pomocný biskup brněnský
Jak mluvit o víře
15. 2. 2019 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle Přednáška Mons. Cikrleho se výjimečně koná v Kině Scala (v 15:00 hod.)
sídelní biskup brněnský
Spiritualita rodiny
15. 3. 2019 Mons. Dr. Jan Mráz
kancléř diecézní kurie, farář Římskokatolické farnosti u kostela sv. Tomáše
Papežská kolej Nepomucenum v Římě
29. 3. 2019 PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.
teoložka, psycholožka, šéfredaktora Karmelitánského nakladatelství
Usmíření a odpuštění v našem životě
26. 4. 2019 Prof. Ladislav Tichý, Th.D.
Katedra biblických věd Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Proč a jak číst Nový zákon
10. 5. 2019 Mgr. Pavel Hověz
farář Římskokatolické farnosti Brno-Lesná
Brněnská rodačka Marie Restituta
24. 5. 2019 ThDr. Angelo Lemme, OSA
převor Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina
Augustiniáni v Brně

Dodatečně je možno se do kurzu přihlásit osobně při přednáškách, nebo na recepci Biskupstí brněnského, Petrov 5, Brno. Přihlášky se přijímají do zaplnění kapacity sálu. Posluchači obdrží sylaby přednášek

Změna programu vyhrazena.

Elektronická přihláška do kursu se aktivuje zde.

Zpět do rubriky

© A3V Brno 2014 - 2019 | Admin